Bert Homan
sociale rechtvaardigheid is nodig voor een liberale wereld

Politici werken ten dienste van hun kiezers en hun partij.

Politici werken ten dienste van hun kiezers en hun partij.